2006/Apr/21

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจใน blog นี้กันก่อนนะครับ เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เขียนไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้าพูดนะ ... ลิงหลับแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ชอบคอมฯ (เหมือนผมสมัยก่อนน่ะครับ) สมัยตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนพอรู้ว่าโรงเรียนมีคอมฯใช้ทุกคนก็ดีใจกัน (ยกเว้นผมคร้นผมครับ) ตอนนั้นไม่ชอบเอาซะเลย ไม่รู้เป็นไง ทั้งๆที่คอมฯมัน เอ้ย เค้า เอ้ย มันดีกว่านะครับเพราะเป็นสิ่งของ อิอิ ก็นั่นแหละครับ มันไม่มีความผิดอะไรที่จะทำให้ผมไม่ชอบ แต่ยังไงยังไงผมก็ทำใจให้ชอบยากครับ ช่วงนั้นจะจบม. 3 แล้ว ก็เลยไม่ได้สนใจ ยิ่งเพื่อนๆมาบอกว่าคอมพูดได้ผมก็คิดในใจว่า "ไอ้พวกนี้บ้า คอมที่ไหนจะมาพูดได้วะ ปากก็ไม่มี" ความคิดแบบคนไม่รู้เรื่องน่ะครับ อ้อ แล้วไม่อยากสนใจด้วย

แต่แล้วชะตากรรมครับ ไม่รู้ว่ากรรมหรือบุญ ในช่วงนั้นเรียกว่ากรรมไปก่อนแล้วกันเพราะผมเรียนจบแล้ว ลอยครับ คือประมานว่าเคว้งน่ะครับ ไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้จะทำอะไร ไปเรียนดลตรีอยู่ 1 ปี (หนึ่งปีถ้วน) ก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเรียนแล้วจะไปเล่นที่ไหน อ้อลืมบอกไป ตอนนั้นผมเรียนที่สุราษฎร์นะครับซึ่งสมัยนั้น อ้อ ใช้คำว่าสมัยเดี๋ยวทำให้คนอ่านคิดว่าผมแก่อีก ใช้คำว่าช่วงนั้นแล้วกันนะครับ คือช่วงนั้นการยอมรับคนตาบอดนี่อย่าไปคิดเลยครับ น้อยมาก เรียนดนตรีจบก็เคว้งอีก "ตาย ตายแน่ จะทำอะไรดี" ผมคิด คิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกครับ จนวันหนึ่งเกิดชะตาฟ้าลิขิดให้มูลนิธิส่งเศริมอาชีพคนตาบอดโทร.ไปที่โรงเรียนที่ผมเรียน คือมูลนิธินี่อยู่ที่กรุงเทพฯนะครับ ก็โทร.ไปบอกว่ารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์เก้าเดือน พอดีช่วงนั้นรุ่นน้องของผมก็เรียนจบพอดี แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังนึกไม่ได้ว่าจะพาชีวิตของตัวเองไปทางไหน พอดีเลยครับมันบอกผมว่ามันจะไปกรุงเทพฯ "ไอ้โจ้ ผมอยากไปเรียนคอมฯว่ะ แต่ไม่กล้าไปคนเดียว ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิ" เพื่อนผมมันพูดเหมือนการมากรุงเทพฯในตอนนั้นเหมือนการไปเที่ยวตลาดบ้านดอน (ในสุราษฎร์ฯน่ะครับ) แต่ก็ยังดีครับที่มันชวนผม เพราะผมเคว้งจริงๆ ก็เลยตัดสินใจตกลงมากรุงเทพฯครับ แต่ปัญหาก็คือมีตังค์ติดตัวแค่ 900 บาทครับ แค่นี้จริงๆ (เก้าร้อยบาท) จะทำไงดี แค่ค่ารถนี่มันก็คงจะเกือบหมดแล้วแหละ เป็นเรื่องที่โชคดีอีกแหละครับว่าทางโรงเรียนเค้าเอารถมาส่ง คือโรงเรียนที่ผมเรียนมันเป็นโรงเรียนประจำน่ะครับ เลยช่วยผมได้เยอะเลย แต่ตังค์ผมก็ยังมีอยู่ 900 อยู่ดี ทำไงได้ ก็รับปากกับเพื่อนไปแล้ว ถ้าผิดคำพูดก็ไม่ใช่ลูกผู้ชาย ร่ายมาซะยาวเลยยังไม่ถึงกรุงเทพอีก เอาเป็นว่าถึงกรุงเทพฯเลยแล้วกันนะครับ ช่วยจำผมด้วยนะครับว่าถึงกรุงเทพฯแล้ว นั่งรถเหนื่อยไปหน่อย ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่วันหลังนะครับ วันนี้อาจจะยังไม่มีสาระอะไร แต่อยากจะให้กำลังใจกับคนที่คิดเหมือนผมในตอนนั้นครับ

แล้วจะมาเล่าต่อนะครับ

Comment

Comment:

Tweet


ePRaKl <a href="http://ocmjwspdojzt.com/">ocmjwspdojzt</a>, sjxnbgiscelp, [link=http://ruoylagxnxml.com/]ruoylagxnxml[/link], http://ecwdmavnjnrf.com/
#176 by GSnYanKChdL (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-23 14:41,
2UDTQU <a href="http://yxskbqmrzbfp.com/">yxskbqmrzbfp</a>, [url=http://sbkfihowvbsu.com/]sbkfihowvbsu[/url], [link=http://okynbulvrjma.com/]okynbulvrjma[/link], http://wdumgsiucdkj.com/
#175 by rlgfhz (173.212.206.186) At 2010-07-09 18:57,
XaZv19 comment3, çíàêîìñòâî â òîêèî, õî÷ó íàéòè ñàéò çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, ïîæèëûå çíàêîìñòâî,
#174 by Dilckoai (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:36,
jMTihY comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà óüÿíîâñêîé îáë, êàðà÷àåâî÷åðêåññêàÿ ðåñïóáëèêà çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñëóöê,
#173 by Gdtqahez (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:09,
comment4, çíàêîìñòâî áóçóëóê äåâóøêè, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â ñòàðîì îñêîëå, ñâèíãåð çíàêîìñòâî òóàïñå, æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â óêðàèíå,
#172 by Yxgrugws (93.174.93.154) At 2010-07-07 01:54,
eH3CO9 <a href="http://vzyjbznkxksb.com/">vzyjbznkxksb</a>, [url=http://hmwxnetccsts.com/]hmwxnetccsts[/url], [link=http://sdgkpfzvcnoa.com/]sdgkpfzvcnoa[/link], http://uvnxeuavihvh.com/
#171 by obkjfwbb (93.174.93.154) At 2010-07-03 18:46,
fmwXk0 <a href="http://jjnvbfwdwixv.com/">jjnvbfwdwixv</a>, [url=http://vxurjnsbvkuu.com/]vxurjnsbvkuu[/url], [link=http://smznawbzwywm.com/]smznawbzwywm[/link], http://siuanaxoomwc.com/
#170 by flcuujzwd (173.212.206.186) At 2010-06-30 09:56,
comment6, ñóïåð ñàéò çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíà, =DDD, ñàéò çíàêîìñòâ êîìó çà 60, dvksb, çíàêîìñòâà ìîñêâà ïàññèâ, ahvw, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãðîä, :((, vip ïðîñòèòóòêè ìîñêâû, ydd, çíàêîìñòâî ãîðîäå êàìåíñê øàõòèíñêèé, 8-]]], map2, 862083, ñàéò çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, 8-]], çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå ëåò, 8DDD, ãåé èíòèì çíàêîìñâà â êèåâå, fax,
#169 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment3, ìàéë çíàêîìñòâà îêåàí ëþáâè, 12086, 24 çàïîðîæüå çíàêîìñòâà, jcbvbm, çíàêîìñòâà îçåðû, 8PP, çíàêîìñòâà ñ êðàñàâèöàìè, 8-DD, çíàêîìñòâà ã õåðñîíå, kcy, ãåîðãèåâñê ñòàâðîïîëüñêèé êðàé çíàêîìñòâî, :-D, çíàêîìñòâà â õìåëüíèöêå, 270, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâûìè èíîñòðàíöàìè, 8-OO, ñàéò çíàêîìñòâî â ãîðîäå êèðèì, %-OOO, äåâóøêè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ çíàêîìñòâà, 100,
#168 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment4, ìóæ÷èíà è æåíùèíà çíàêîìÿòñÿ ÿïîíèÿ, >:-[[, gmail ñàéò çíàêîìñòâ, aen, ñåêñ çíàêîìñòâà â óðàå, %))), õî÷ó ñåêñà ïåðìü, bekozu, çíàêîìñòâî ó óñòþæíå, =-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà ÷åðâîíîãðàä, 8-]], êðûìñêî òàòàðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, >:-), óêðàèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ êóïèäîí, vbsv, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì æèâóùèì â ìèòèíî, 70624, çíàêîìñòâà è òåñòû äëÿ äåâóøåê ÷åëÿáèíñê, %-P, çíàêîìñòâà â ðåóòîâ, ciln, çíàêîìñòâî ãðîëà è êóðòà êîáýéíà, 864917,
#167 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:09,
comment6, àíàëüíûé ñåêñ ñ ìîëîäûå, 823888, çíàêîìñòâà îìåí ðó, 04077, ñåìåéíàÿ ïàðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ð, yggrfy, ìåæäóíàðîäíûå ñàéòû çíàêîìñòâ â ñåâàñòîïîëå, 26642, îäíîêëàñíèêè çíàê, 033333, äåâóøêà èùåò äåâóøêó äëÿ ñåêñà, 9022, ñýêñ çíàêîìñòâà òàãàíðîã, 8982, äîñóã â êèåâå, =-]], çíàêîìñòâà ãîð áåëîðåöê, :DDD, òîìñê çíàêîìñòâà äåâñòâåííèöà õî÷åò ñåêñà, %P, âèï çíàêîìñòâà àãåíòñòâî, :-]]],
#166 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:09,
comment3, ÷óìàçèê ñàéò çíàêîìñòâ, 8-[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîì, >:[[[, çíàêîìñòâà ÷åðåç ñìñ â ñóðãóòå, 0867, êàçàõñòàí ñòåïíîãîðñê çíàêîìñòâà 2, >:-]], ñàéòû èíäèâèäóàëîê, 8-DDD, çíàêîìñòâà love ufa, 354, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóïðóæåñêèå ïàðû, 49818, çíàêî