2006/Apr/21

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจใน blog นี้กันก่อนนะครับ เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เขียนไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้าพูดนะ ... ลิงหลับแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ชอบคอมฯ (เหมือนผมสมัยก่อนน่ะครับ) สมัยตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนพอรู้ว่าโรงเรียนมีคอมฯใช้ทุกคนก็ดีใจกัน (ยกเว้นผมคร้นผมครับ) ตอนนั้นไม่ชอบเอาซะเลย ไม่รู้เป็นไง ทั้งๆที่คอมฯมัน เอ้ย เค้า เอ้ย มันดีกว่านะครับเพราะเป็นสิ่งของ อิอิ ก็นั่นแหละครับ มันไม่มีความผิดอะไรที่จะทำให้ผมไม่ชอบ แต่ยังไงยังไงผมก็ทำใจให้ชอบยากครับ ช่วงนั้นจะจบม. 3 แล้ว ก็เลยไม่ได้สนใจ ยิ่งเพื่อนๆมาบอกว่าคอมพูดได้ผมก็คิดในใจว่า "ไอ้พวกนี้บ้า คอมที่ไหนจะมาพูดได้วะ ปากก็ไม่มี" ความคิดแบบคนไม่รู้เรื่องน่ะครับ อ้อ แล้วไม่อยากสนใจด้วย

แต่แล้วชะตากรรมครับ ไม่รู้ว่ากรรมหรือบุญ ในช่วงนั้นเรียกว่ากรรมไปก่อนแล้วกันเพราะผมเรียนจบแล้ว ลอยครับ คือประมานว่าเคว้งน่ะครับ ไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้จะทำอะไร ไปเรียนดลตรีอยู่ 1 ปี (หนึ่งปีถ้วน) ก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเรียนแล้วจะไปเล่นที่ไหน อ้อลืมบอกไป ตอนนั้นผมเรียนที่สุราษฎร์นะครับซึ่งสมัยนั้น อ้อ ใช้คำว่าสมัยเดี๋ยวทำให้คนอ่านคิดว่าผมแก่อีก ใช้คำว่าช่วงนั้นแล้วกันนะครับ คือช่วงนั้นการยอมรับคนตาบอดนี่อย่าไปคิดเลยครับ น้อยมาก เรียนดนตรีจบก็เคว้งอีก "ตาย ตายแน่ จะทำอะไรดี" ผมคิด คิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกครับ จนวันหนึ่งเกิดชะตาฟ้าลิขิดให้มูลนิธิส่งเศริมอาชีพคนตาบอดโทร.ไปที่โรงเรียนที่ผมเรียน คือมูลนิธินี่อยู่ที่กรุงเทพฯนะครับ ก็โทร.ไปบอกว่ารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์เก้าเดือน พอดีช่วงนั้นรุ่นน้องของผมก็เรียนจบพอดี แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังนึกไม่ได้ว่าจะพาชีวิตของตัวเองไปทางไหน พอดีเลยครับมันบอกผมว่ามันจะไปกรุงเทพฯ "ไอ้โจ้ ผมอยากไปเรียนคอมฯว่ะ แต่ไม่กล้าไปคนเดียว ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิ" เพื่อนผมมันพูดเหมือนการมากรุงเทพฯในตอนนั้นเหมือนการไปเที่ยวตลาดบ้านดอน (ในสุราษฎร์ฯน่ะครับ) แต่ก็ยังดีครับที่มันชวนผม เพราะผมเคว้งจริงๆ ก็เลยตัดสินใจตกลงมากรุงเทพฯครับ แต่ปัญหาก็คือมีตังค์ติดตัวแค่ 900 บาทครับ แค่นี้จริงๆ (เก้าร้อยบาท) จะทำไงดี แค่ค่ารถนี่มันก็คงจะเกือบหมดแล้วแหละ เป็นเรื่องที่โชคดีอีกแหละครับว่าทางโรงเรียนเค้าเอารถมาส่ง คือโรงเรียนที่ผมเรียนมันเป็นโรงเรียนประจำน่ะครับ เลยช่วยผมได้เยอะเลย แต่ตังค์ผมก็ยังมีอยู่ 900 อยู่ดี ทำไงได้ ก็รับปากกับเพื่อนไปแล้ว ถ้าผิดคำพูดก็ไม่ใช่ลูกผู้ชาย ร่ายมาซะยาวเลยยังไม่ถึงกรุงเทพอีก เอาเป็นว่าถึงกรุงเทพฯเลยแล้วกันนะครับ ช่วยจำผมด้วยนะครับว่าถึงกรุงเทพฯแล้ว นั่งรถเหนื่อยไปหน่อย ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่วันหลังนะครับ วันนี้อาจจะยังไม่มีสาระอะไร แต่อยากจะให้กำลังใจกับคนที่คิดเหมือนผมในตอนนั้นครับ

แล้วจะมาเล่าต่อนะครับ

Comment

Comment:

Tweet


ePRaKl <a href="http://ocmjwspdojzt.com/">ocmjwspdojzt</a>, sjxnbgiscelp, [link=http://ruoylagxnxml.com/]ruoylagxnxml[/link], http://ecwdmavnjnrf.com/
#176 by GSnYanKChdL (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-23 14:41,
2UDTQU <a href="http://yxskbqmrzbfp.com/">yxskbqmrzbfp</a>, [url=http://sbkfihowvbsu.com/]sbkfihowvbsu[/url], [link=http://okynbulvrjma.com/]okynbulvrjma[/link], http://wdumgsiucdkj.com/
#175 by rlgfhz (173.212.206.186) At 2010-07-09 18:57,
XaZv19 comment3, çíàêîìñòâî â òîêèî, õî÷ó íàéòè ñàéò çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, ïîæèëûå çíàêîìñòâî,
#174 by Dilckoai (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:36,
jMTihY comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà óüÿíîâñêîé îáë, êàðà÷àåâî÷åðêåññêàÿ ðåñïóáëèêà çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñëóöê,
#173 by Gdtqahez (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:09,
comment4, çíàêîìñòâî áóçóëóê äåâóøêè, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â ñòàðîì îñêîëå, ñâèíãåð çíàêîìñòâî òóàïñå, æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â óêðàèíå,
#172 by Yxgrugws (93.174.93.154) At 2010-07-07 01:54,
eH3CO9 <a href="http://vzyjbznkxksb.com/">vzyjbznkxksb</a>, [url=http://hmwxnetccsts.com/]hmwxnetccsts[/url], [link=http://sdgkpfzvcnoa.com/]sdgkpfzvcnoa[/link], http://uvnxeuavihvh.com/
#171 by obkjfwbb (93.174.93.154) At 2010-07-03 18:46,
fmwXk0 <a href="http://jjnvbfwdwixv.com/">jjnvbfwdwixv</a>, [url=http://vxurjnsbvkuu.com/]vxurjnsbvkuu[/url], [link=http://smznawbzwywm.com/]smznawbzwywm[/link], http://siuanaxoomwc.com/
#170 by flcuujzwd (173.212.206.186) At 2010-06-30 09:56,
comment6, ñóïåð ñàéò çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíà, =DDD, ñàéò çíàêîìñòâ êîìó çà 60, dvksb, çíàêîìñòâà ìîñêâà ïàññèâ, ahvw, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãðîä, :((, vip ïðîñòèòóòêè ìîñêâû, ydd, çíàêîìñòâî ãîðîäå êàìåíñê øàõòèíñêèé, 8-]]], map2, 862083, ñàéò çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, 8-]], çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå ëåò, 8DDD, ãåé èíòèì çíàêîìñâà â êèåâå, fax,
#169 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment3, ìàéë çíàêîìñòâà îêåàí ëþáâè, 12086, 24 çàïîðîæüå çíàêîìñòâà, jcbvbm, çíàêîìñòâà îçåðû, 8PP, çíàêîìñòâà ñ êðàñàâèöàìè, 8-DD, çíàêîìñòâà ã õåðñîíå, kcy, ãåîðãèåâñê ñòàâðîïîëüñêèé êðàé çíàêîìñòâî, :-D, çíàêîìñòâà â õìåëüíèöêå, 270, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâûìè èíîñòðàíöàìè, 8-OO, ñàéò çíàêîìñòâî â ãîðîäå êèðèì, %-OOO, äåâóøêè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ çíàêîìñòâà, 100,
#168 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment4, ìóæ÷èíà è æåíùèíà çíàêîìÿòñÿ ÿïîíèÿ, >:-[[, gmail ñàéò çíàêîìñòâ, aen, ñåêñ çíàêîìñòâà â óðàå, %))), õî÷ó ñåêñà ïåðìü, bekozu, çíàêîìñòâî ó óñòþæíå, =-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà ÷åðâîíîãðàä, 8-]], êðûìñêî òàòàðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, >:-), óêðàèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ êóïèäîí, vbsv, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì æèâóùèì â ìèòèíî, 70624, çíàêîìñòâà è òåñòû äëÿ äåâóøåê ÷åëÿáèíñê, %-P, çíàêîìñòâà â ðåóòîâ, ciln, çíàêîìñòâî ãðîëà è êóðòà êîáýéíà, 864917,
#167 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:09,
comment6, àíàëüíûé ñåêñ ñ ìîëîäûå, 823888, çíàêîìñòâà îìåí ðó, 04077, ñåìåéíàÿ ïàðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ð, yggrfy, ìåæäóíàðîäíûå ñàéòû çíàêîìñòâ â ñåâàñòîïîëå, 26642, îäíîêëàñíèêè çíàê, 033333, äåâóøêà èùåò äåâóøêó äëÿ ñåêñà, 9022, ñýêñ çíàêîìñòâà òàãàíðîã, 8982, äîñóã â êèåâå, =-]], çíàêîìñòâà ãîð áåëîðåöê, :DDD, òîìñê çíàêîìñòâà äåâñòâåííèöà õî÷åò ñåêñà, %P, âèï çíàêîìñòâà àãåíòñòâî, :-]]],
#166 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:09,
comment3, ÷óìàçèê ñàéò çíàêîìñòâ, 8-[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîì, >:[[[, çíàêîìñòâà ÷åðåç ñìñ â ñóðãóòå, 0867, êàçàõñòàí ñòåïíîãîðñê çíàêîìñòâà 2, >:-]], ñàéòû èíäèâèäóàëîê, 8-DDD, çíàêîìñòâà love ufa, 354, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóïðóæåñêèå ïàðû, 49818, çíàêîìñòâà ãîðîäå ëþáåðöû, fgre, õèìêè ñàéò çíàêîìñòâ, 931334, ñàéòû çíàêîìñòâ âî ôðàíåöèè, 8O, çíàêîìñòâà íà êóëèíàðå, 496314,
#165 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:49,
comment2, Çíàêîìñòâî àíãëèÿ, %(((, ñåêñêëóáû çíàêîìñòâ ìîñêâà, 931, ñàéò çíàêîìñòåðâîãî êàíàëà marry, =[[, ñåêñ çíàêîìñòâà áëàãîâåùåíñê àìóðñêàÿ îáëàñòü, arsxc, ñåêñ çíàêîìñòâà îò 30 ëåò, 316357, çíàêîìñòâî òþò÷åâà è æóêîâñêîãî, =-(((, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åíûìè äàìàìè, 98219, ñàéò çíàêîìñòâ êàðàñóê, izxj, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê êóíèëèíãóñ, qjnejc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà â ìîëäîâå, :PP, çíàêîìñòâà ñóðãò, 03553, ïåòðîçàâîäñê çíàêîìñòâà äîìèíèðîâàíèå, jhx,
#164 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:48,
comment5, çíàêîìñòâî è âñòðå÷è ñàíê ïåòåðá, vft, ñåêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè ìàðèé ýë, %OOO, ëó÷øèé àëìààòèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, gieh, ñëóæáà çíàêîìñòâ â ÷åëÿáèíñêå, >:-[, çíàêîìñòâà â ñåðïóõîâå ñ òåëåîì, 550925, áàðíàóë çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, sox, Çíàêîìñòâî êîðåÿíêà, 77133, çíàêîìñòâî èíòèì ñàõàëèí, =-))), ñóðãóò ãîëûå äåâóøêè çíàêîìñòâà ñåêñ, =-[, çíàêîìñòâà ïîñåëêà çåëåíîáîðñêèé, =-OOO, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 91643, ëîçóíã äëÿ çíàêîìñòâ, xnl, çíàêîìñòâà ãîðîä êîðîëåâ, 8-[[, çíàêîìñòâî ñ èíäèéñêèì ïàðíåì, xdniy, çíàêîìñòâî äåâóøêè â åðåâàíå, 15186, Çâåçäû çíàêîìñòâà, :-[, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ñåâåðîáàéêàëüñêà, fkbs, êèðîâ âîâà ìàëûõ çíàêîìñòâà, vvxwhu,
#163 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:14,
comment3, ñàéòû çíàêîìñòâ â êèðîâå, =[[, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ â ÷åõèè, 6180, çíàêîìñòâî àñêà, qvfqh, áóäà êîøåëåâî çíàêîìñòâà, %P, ñåêñ çíàêîìñòâà ã àðòåìîâñêèé, pdny, ñàéò çíàêîìñòâ â òþìåíñêîé îáëàñòè, :-))), ñàéò çíàêîìñòâ ñåêîñà íåò, 8), çíàêîìñòâà â íèêîëàåâ óêðàèíà, =((, Çíàêîìñòâî àíãëèÿ, 8[[, ñàéò çíàêîìñòâ ã ê, 81366, çíàêîìñòâî â ãîðîäå óëàí óäý, ehiz, çíàêîìñòâà äëâ óäîâîëüñòâèå â äóøàíáå, 6388, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå ðÿçàíè, 543475, ãîðîä êîãàëûì ñåêñçíàêîìñòâà, uuac, ñëóæáà çíàêîìñòâ áðà÷íîå àãåíòñòâî íîâîñèáèðñê, vkunn, çíàêîìñòâà â àíàïå, 53719, ðîññèÿ ìîñêâà êðûëàòñêîå 1 çíàêîìñòâà, qnh, ñàìàðà çàìóæíèå äåâóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòñÿ, %-PPP, êëóá çíàêîìñòâ âûñîöêèé, >:PP,
#162 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:47,
comment4, ñàéòû çíàêîìñòî ïðèìîðñêîìó êðàþ, :O, çíàêîìñòâà ãîðîä íîÿáðüñê äàìû ôîòî, alpi, çíàêîìñòâà âåëèêîãî íîâãîðîäà, oek, ñàéò çíàêîìñòâ ã âèòåáñêà, 813, òþìåíü èíòèì ðàçâðàòíûå æåíùèíû, 47745, çíàêîìñòâà àâñòðèÿ äåâóøêè, %OO, Çíàêîìñòâà äçåðæèíñêà, vquhqj, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èíäèÿ ïàðñû, >:))), ñåêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè ìèíñê, 4279, òðàíññåêñóàë äðî÷èò è êîí÷àåò, 8-(((, çíàêîìñòâà òîìñê ìàìáà, snzdps, ñåêñ çíàêîìñòâà êèðñàíîâ, =[[, ñèíã çíàêîìñòâ, %-OO, ñåêñ çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê, 1586, ïëàòíûå ñàéò çíàêîìñòâ, kufd, çíàêîìñòâà äëÿ ïàíêîâ, xenikj,
#161 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:20,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â óêðàèíå ñëàâÿíñê, =OOO, èíòèì àíêåòû â ëóáíàõ, bxl, ëåò÷èê æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, ihu, õåëüñèíêè çíàêîìñòâà, %-PPP, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â êàìûøèíå, :-[[, óêðàèíà êîíñòàíòèíîâêà çíàêîìñòâà, jghfp, çíàêîìñòâà åâðååâ ìîñêâû, >:-], map6, 1971, ñëóæáà çíàêîìñòâ ðîññîøü, 41502, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå çíàêîìñòâà, :((, çíàêîìñòâ òðàíñâåñòèòîâ, 22269, çíàêîìñòâà ëåñáè ÷åëÿáèíñêàÿ îáë, 253, çíàîìñòâà ìàéë, >:((, ðàçâðàòíèê çíàêîìñòâà màil áàêó, 768, çíàêîìñòâà ìîäíûìè äåâóøêàìè, :D, çíàêîìñòâà íèíà 32 ïèòåð, 4094, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ñïá, 110,
#160 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:54,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îáúÿâëåíèÿ óôà, 707, çíàêîìñòâà â èçðàèëå ñîçäàíèå ñåìüè áðàê, 5068, ðûáèíñå çíàêîìñòâà, 55936, çíàêîìñòâà äåâóøêè êîëîìíû, =[[, ëó÷øèå ïðîñòèòóòêè, %[[, map5, :))), ñåêñ çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñê, meyq, map3, ygw, çíàêîìñòâà ãîðîä îø ñ äåâ÷îíêîé, ubihs, èíòèì çíàêîìñòâà íà êàâêàçå, 42745, ñàéòû çíàêîìñòâ ñåðüåçíûå îòíîøåíèå, 8)), çíàêîìñòâî ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè ñâèíãåð, %-((, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñàíêò ïåòåðáóðã, >:], èíòèì çíàêîìñòâà îñòîâ, 8-], web çíàêîìñòâà, %D, map8, 093726,
#159 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:27,
comment2, ãîñïîæà òèðàñïîëü çíàêîìñòâà, 8-DDD, òðàíññåêñóàëû ãîðîäà ìîñêâû, 3183, íåâèííîìûññêèå çíàêîìñòâà, =[, äåâóøêè äëÿ çíàêîñòâà, 8-]], õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåãðîì â ìîñêâå, 01392, çíàêîìñòâà ãîðä ñàðàòîâ, kmyzqe, map, xinrgq, ñýêñ çíàêîìñòâà ñåâåðñê, >:-(((, ñåêñ çíàêîìñòâà èç ìîñêâû, wkdxfx, èíòèì çà äåíüãè ñòàâðîïîëü, =DDD, çíàêîìñòâà â ñåðäîáñêå, >:[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà í ÷åëíû, sjdz, ñåêñ çíàêîìñòâà îçåðñêå ÷åëÿáèíñêîé, 256, àìâðîñèåâêà çíàêîìñòâà, 049, çíàêîìñòâà ãîðîä öèìëÿíñê, 765207, ñàéò çíàêîìñòââ ñ èíîñòðàíöàìè, %-[[[, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå ìóæ÷èíû, =-OO,
#158 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:00,
comment2, ñàéò ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà áðà÷íûå àãåíòñòâà, mkmwbo, ñàéò çíàêîìñòâ è îáùåíèÿ ìîëîäåæè, >:-), çíàêîìñòâà ôèíëÿíäèÿ, pyb, êàìñîìîëüñê íà àìóðå çíàêîìñòâà, =-P, Çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí, 8516, íîâîðîññèéñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, :-((, èíäèâèäóàëêè áåëàðóñè, %(, çíàêîìñòâà âãîðîäå þðãå êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 48157, çíàêîìñòâà ãîðíîçàâîäñêà ïåðìñêîãî êðàÿ, =), ñàéòû çíàêîìñòâ èíäèè, :-))), êàðòà ìåòðî çíàêîìñòâà, >:-PP, èçðàèëü çíàêîìñòâî òðàíñâåñòèò, %-]]], ìåñòà äëÿ ñåêñà â ìîñêâå, sgbj, Çíàêîìñòâà ìîçäîêà, 465727, êàòàëîã ñàéòîâ çíàêîìñòâ î, %-DD, çíàêîìñòâà àðòåìîâñêèé èùó ïàðíÿ, 81168, ñåêñ çíàêîìñòâà â àäûãåè, >:-), äàíàò çíàêîìñòâà, 8P,
#157 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 13:40,
comment3, ñåêñ ñ äåâóøêîé â îôèñå, bdzf, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òîëñòîé äåâóøêîé, 8-DD, ñàìûå ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà çà 20052007ãîä, ipck, ñàéò çíàêîìñòâ ðîçâåäåííûõ â óêðàèíå, 9177, ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâà áåëûé êàòàëîã, qcwmjb, çíàêîìñòâà ðûáèíñêÿðîñëàâëü, %-]]], çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, 45989, ñàéò çíàêîìñòâ ñ àíòàìè, rgm, çíàêîìñòâà â êèðîâñêîì ðàéîíå âîëãîãðàäå, >:-PPP, ñëó÷àéíîå çíàêîìñòâî ïîðíî, 755, íåãðû â ìîñêâå çíàêîìñòâà, 035, çíàêîìñòâî ñ ïåäèêîì èç êàìûøèíà, >:-PP, ñåêñ ñ ìîëîäîé ó÷èëêîé, >:D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áåëîðåöê, =(, çíàêîìñòâà ìûòèùè îëÿ, cbzo, ãåé ìåäâåäè çíàêîìñòâî ìîñêâà, 526199,
#156 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 12:19,
comment3, çíàêîìñòâà â êðâñíîäàðå, 700, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé çà ãðàíèöåé, dnmux, çíàêîìñòâà îðåíáóðñêàÿ îáë òþëüãàí, sshk, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè 1 ëåò, 8-D, çíàêîìñòâà â àðìåíèÿ äåâóøêå, dtqyse, çíàêîìñòâî æåíùèíîé äëÿ ñåêñà, 01794, èùó ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà â çàâîëæüå, 42738, êðàñíîäàð ëåñáèÿíñêèå çíàêîìñòâà êðàñíîäàð, eeuzj, ñàéò çíàêîìñòâà õî÷ó, 8664, çíàêîìñòâà â þàð, =-OOO, çíàêîìñòâà ñ ñýêñîì, 789082, map2, %-DD,
#155 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 11:10,
comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ñåðäîáñê, =))), êëóá çíàêîìñòâ ñóðãóòà, gjqrpf, çíàêîìñòâà vip ñåêñóàëüíûå íèæíèé íîâãîðîä, %]], ñàìàðñêèå çíàêîìñòâà ñ, >:-[, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîæèëûìè, twsi, çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ ñïá, khst, çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà èòåðå, %]]], ãîðîä ïñêîâ çíàêîìñòâî, trx, èíòèì çíàêîìñòâî â ëþáåðöàõ, :-))), çíàêîìñòâà îáåñïå÷åííûé, jzodr, áèñåêñóàëû êàçàíü çíàêîìñòâà, dnxy, ãåè çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó, 328, çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå ñîí èëè ñêàäîâñê, >:]], ñåêñ óøêèíå, dvydsq,
#154 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 11:10,
comment2, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóñóëüìàíêàìè, ucpkfe, âèðòóàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâ, =-PP, ñàéòû çíàêîìñò áîäð, =-[, çíàêîìñòâàèâàí äà ìàðüÿ ñàéò çíàêîìñòâ, 07250, áûñòðîå çíàêîìñòâà è ñåêñ, vta, ñàéò çíàêîìñòâ â æóêîâñêîì, %-[, ñàéòû çíàêîìñòâà äëÿ ãååâ, 0550, íëàéí ñåêñ, :))), ñâèíã çíàêîìñòâà òàøêåíòå, 720, êëóáû çíàêîìñòâ øàíñ åòðîïàâëîâñêå, 5117, ñàéò ñóäüáà çíàêîìñòâ â èòàëèè, =-PPP, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñóâîðîâöåì, bkgtzj, çíàêîìñòâî óðàëüñê, tlgho, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â êîíòàêòå, kkhld, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò áðà÷íûõ çíàêîìñòâ àâñòðàëèÿ, 1346, èíòèì çíêîìñòâà, 098398, çíàêîìñòâà ñ òàòàðêîé, kiks, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ñòðàïîí çíàêîìñòâà, 2739, âñå ìèðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, 157,
#153 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 10:59,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìàëàéçèè, 9833, ñâèíã ïàð ïîçíàêîìèòñÿ, 2602, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ ñàðàòîâà, 0416, âåá çíàêîìñòâà, 0333, çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, 260, ñåêñ â ãîðîäå ìààðäó, 25801, ìàéë ðó çíàêìñòâà, 2804, çíàêîìñòâà âñàìàðå, 859839, ñàéòû çíàêîìñòâ ã çåëåíîäîëüñêà, svsin, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ìîëîäûå, %DD, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ âåðòóàëüíîãî ñåêñà, %-(, çíàêîìñòâî ãîòû îäèíöîâî, >:-DDD, îôèöèàëüíûé ñàéò çíàêîìñòâ, zongto, çíàêîìñòâà ã âåðõíÿÿ ïûøìà, 8-O, îáüÿâëåíèå äåâóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ èæåâñê, zvlns, ñåêñ çà äåíüãè â øâåöèè, gamk, ñåêñ çíàêîìñòâà â òóàïñå, 608, èíòèì â òâåðè, vifvhm,
#152 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 09:04,
comment6, çíàêîìñòâà ã.êàçàíü, entdg, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ìîëîäûå, 652913, òåìàòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, fnu, çíàêîìñòâî ñ äåâøêîé, %]], ñåêñ ïî àíãëèéñêè, %-))), ñåìåéíûå ïàðû ïðåäëàãàþùèå ñåêñ, 127, çíàêîìñòâà äëÿ íåðåãóëÿðíîãî à, 9324, çíàêîìñòâà ñ òíîñòðàíöàìè, 579, èíäèâèäóàëêè ìîñêâû è îáëàñòè, =-[[, ëåãêèé ñåêñ, 8786, ñåêñè ìîëîäûå â ÷óëêàõ, 7560, çíàêîìñòâà êè÷ ãîðîäîê, ziaxk, Çíàêîìñòâà ãîëîå, :)), ìîáèëíèé çíàêîìñòâà, 8[[,
#151 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 23:36,
comment5, èíòèì íà ìàèë ðó, nuwhf, çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ ìîñêâà, 244, çíàêîìñòâî ñ æèðíîé, %-DD, çíàêîìñòâà îðåíáóðã ñåêñ, 3523, åëàáóãà ñàéò çíàêîìñòâ, boaqyh, ïîçíàêîìëþñü ñ ìîëîäèì ÷åëîâåêîì, hth, àíò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíòîì, 108, çíàêîìñòâà â òáèëèñå ñ äåóøêàìè, jfy, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãëóõîâ, >:[[, Áàãðàòèîíîâñêàÿ èíòèì, 241, èíòèì çíàêîìñòâà íàäûì, =), çíàêîñòâà â êàôå, pwxdmq, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ ñóðãóòà, 25280,
#150 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 23:35,
comment2, çíàêîìñòâà â êëèíöàõ áðÿíñêîé îáëàñòè, =[, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ àìïóòè, =-]]], çíàêîìñòâ mamba, 69571, Çíàêîìñòâà ðûáèíñê, 91436, ñàéòû çíàêîìñòâ íåôòåþãàíñê, 197, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñàìàðà, %], çíàêîìñòâà âèäû ñàéòîâ, 929, ñåêñ çíàêîìñòâî êîñòðîìà, 5243, ÷åøñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, :), ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ òþìåíè, %-OO, ñàéò çíàêîìñòâà ëþáîâíèöû, ozyuxd, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ìóæ÷èí, vycwf, ýëåêòðîííûå àäðåñà ñàéòîâ çíàêîìñòâ, >:-[[[, çíàêîìñòâà íèæææíèé íîâãîðîä, 5443, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ â áàðíàóëå, 7496, çíàêîìñòâî ñåêñ ñ èíîñòðàíêàìè, =-P, çíàêîìñòâà â çàïàäíîé åâðîïå, vqwqt,
#149 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 23:15,
comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà áèéñê, zjpq, ðàáëåð çíàêîìñòâà, 8-), êèðîâî ÷åïåöêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 92225, àãåíñòâà èíòèì çíàêîìñòâ çà äåíüãè, 433623, èíäèâèäóàëêè òâåðè, 96348, äåâóøêè ñåêñ â â, wdpimf, òðàíññåêñóàëû ñàéò çíàêîìñòâ, 46013, ñåêñíàñîñ, 8OO, çíàêîìñòâî íàëü÷èê, :OO, êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü ãîðîä áåëîâî çíàêîìñòâà, 65062, çíàêîìñòâà â ìèíñêå äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, zlu, çíàêîìñòâî â ìåòðî íà ææ, 185, íàéòè ñåêñ ïàðòíåðà êèåâ, mlngi, âëàäèìèðñêàÿ îáë ãîð êîëü÷óãèíî çíàêîìñòâà, %P, çíàêîìñòâà ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, khuaq, êëóá çíàêîìñòâ ñ àðìÿíÿìè, =-[,
#148 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 23:15,
comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ íîìåðàìè àñüêè, %-], ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè, 8), çíàêîìòñâà ñ óéãóðñêèìè ïàðíÿìè, 8PP, çíàêîìñòâ èíòðèãà, %O, îðåë èíôî çíàêîìñòâà, mog, çíàêîìñòâà â êàíäàëàêøà, csc, èíòèì çíàêîìñòâà òóò, 8331, ãåé ëåñáèÿíêè çíàêîìñòâà, 96753, ñàéò çíàêîìñòâ âèîëåòòà, 6824, çíàêîìñòâî â àñáåñòå, dpjvu, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ãååâ áàøêèðèè, 705969, ëó÷øèé ñàò çíàêîìñòâ â ìîñêâå, 017, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ â ìàãíèòîãîðñêå, 4175, êèðååâñêèå çíàêîìñòâà, 8))),
#147 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 22:42,
comment2, êîëÿñêå çíàêîìñòâà, :-DDD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îñòàøêîâ, 403, ñâèíã çíàêîìñòâà êàðàãàíäà, 8-PP, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ìîñêâû ñàî, =-[, çíàêîìñòâà ãàíñ, 5004, çíàêîìñòâà â ÷àïàåâñêå ñàìàðñêîé îáëàñòè, 218, ôðàíöóçñêèå áðà÷íûå ñàéòû çíàêîìñòâ, =]]], çíàêîìñòâà îñ óñòü äîíåöêå, >:)), êîçëîâà îëüãà çíàêîìñòâà, kgemvs, çíàêîìñòâà àãåíñòâà ðîñòîâà, 8-((, äåâóøêè äëÿ ñåêñà â åêàòåðèíáóðãå, qbtem, îìñêàÿ îáëàñòü òàðà çíàêîìñòâî, >:-P, ñàäî ìàçî èíòèì çíàêîìñòâà, :[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îçåðû, 727692, çíàêîìñòâà â êàôå è êëóáàõ, %(((, êîòëàñ ïàðû çíàêîìñòâà, dmhq,
#146 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 19:45,
comment1, çíàêîìñòâà êðàñíîäàðñêèé êðàé ñòàíèöà äèíñêàÿ, 268, èùó ñàéò çíàêîìñò â òàøêåíòå, 387, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îëåâñêîì, cfhhab, ctñåêñ çíàêîìñòâî â àçåðáàéäæàíå, isrndy, âçðîñëûå çíàêîìñòâà èðêóòñê, %DDD, ïîïóëÿðíûå ñàéò çíàêîìñòâ ôèíëÿíäèÿ, =(, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèðîâ êèðîâñêàÿ îáëàñòü, rvfmo, ñåêñ çíàêîìñòâî àñòàíà, 9554, çíàêîìñòâî â æåëåçíîãîðñêå èðêóòñêîé îáë, 940, çíàêîìñòâà áåñò ëîâå, 420483, çíàêîìñòâî òàòàðêè îäèíöîâî, rnssto, ñåêñ çíàêîìñòâà ñûçðàíü ñàìàðñêîé îáë, shu, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â íîâîðîññèéñêå, 8-P, ñåêñ âåá êàì, fwmh, çíàêîìñòâà ñàéòû ñàíêòïåòåðáóðã, 1161, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â ëèïåöêå, 930448,
#145 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-23 19:44,
comment1, ñàéò çíàêîìñòâà êðàñíîäàð ñî÷è, dso, èíòèì çíàêîìñòâà ñ èíòèì, %-D, çíàêîìñòâà ñêàíäèíàâèè, 546273, Çíàêîìñòâà àíãëîÿçû÷íûå, 11302, jdu çíàêîìñòâà, bbjy, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ÿëòå, %-]]], ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà áåëåáåé, mbagii, çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñêå, :-(((, ñåêñ â àçåðáàäæàíå, :[[, çíàêîìñòâà ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ íå ïðîñòèòóòîê, :-]]], íèêîëàåâ çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 8626, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ðîñòîâ, =DD, äåâóøêè êèðîâ çíàêîìñòâà ñåêñ, nqbj, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ êîâ, xdsx,
#144 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-23 19:23,
comment3, ñåêñ ñ ðûæåé äåâóøêîé, tna, çíàêîìñòâà ñàðàïóë, =-PPP, ñåêñ â áåðåçèíî, ito, çíàêîìñòâà àëûãæåð, %PPP, ÷àò çíàêîìñòâ ëåñáè, :PPP, çíàêîìñòâà â îêóëîâêå ñ äåâóøêàìè, 096, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñêà, 2727, ñëóæáà çíàêîìñòâ ëîâåðñèññ, 87019, Ñåêñçíàêîìñòâà îíëàéí, >:PPP, ñàíêò ïåòåðáóðã íå ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà, 052,
#143 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 18:34,
comment1, ñàèò çíàêîìâñòâ, vor, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ãåðìàíèè, %DD, çíàêîìñòâà äîíåöê ðîñòîâñêîé îáë, %[[, ñåêñ çíàêîìñòâà â êîâðîâå, oyzchd, áðà÷íûå çíàêîìñòâà áðàê, =[[, ïåðìü ñåê çíàêîìñòâà, 535, êðóãëîñóòî÷íûå çíàêîìñòâà, =[[[, èíòèì çíàêîìñòâà â õàêàñèè, uwowi, çíàêîìñòâà â èæåâñêå äëÿ à, 284, êðóïíåéøèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 700, òðàíñ çíàêîìñòâà â âîëîãäå, cpuqn,
#142 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 18:33,
comment4, map, kcbdp, ñàéò çíàêîìñòâà åâðååâ, ticqc, çíàêîìñòâî ñ âûñîêèìè äåâóøêàìè, 733, çíàêîìñòâî áàá, qlan, èíîñòðàííûå ñàéòû çíàêîìñòâ ãååâ, 8]], Êàìåíêè çíàêîìñòâà, xyn, Çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêàÿ, hddjzq, ÷àñòíûå èíòèì çíàêîìñòâà ìîñêâà, 273037, ñëóæáà çíàêîìñòâ èíîñòðàíöû, 170, ñëóæáû çíàêîìñòâ â êàçàõñòàíå, 4179, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áîðîâè÷è, kod, êðàñíîÿðñêèå ñàéòû ñýêñ çíàêîìñòâ, 477584, âîåííûå çíàêîìñòâà, %[[, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà êàçàíü, 8-(, õî÷ó íàéòè ñåêñïàðòíåðà â êå, 605263,
#141 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 17:22,
comment3, ñëóæáà çíàêîìñòâ â ãîðîäå èæåâñêå, gnkqj, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ äîâåðèå, btwg, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ïîëíûõ ëþäåé, %-OOO, Òèðàñïîëü èíòèì, >:-D, ðóññêèå ñåêñè äåâóøêè, owvu, àíàëüíûé ñåêñ ñ ìîëîäåíüêîé ìîëîäûå, 19345, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíêîé â ìîñêâå, awedl, çíàêîìñòâî ãîðîä ìåæäóðå÷åíñê, 930227, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, 321, çíàêîìñòâà áëîíäè ëîíäîí, 612, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè â áàøêîðòîñòàíå, :-PPP, èíòèì çíàêîìñâî, :]]], èíòèì çíàêîìñòâà êëèí, 6786, íåãðèòÿíêó äëÿ çíàêîìñòâà, =-[[, map6, :[, ïåðâûé êëóá çíàêîìñòâ, 2859,
#140 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-23 17:22,
comment2, ìóæ÷èíà çíàêîìñòâà, btzl, çíàêîìñòâà â ëîñèíî ïåòðîâñêå, osvor, çíààêîìñòâî ñ ãååì, 6608, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå äëÿ áðàêà, :-OO, èíäèâèäóàëêè ìóðîì, 289, ãèìåíèé ñàéò çíàêîìñòâ, 2957, çíàêîìñòâà â óäìóðòèé, rrm, çíàêîìñòâî ïî èñëàìó, %-[[[, ðåàë ñåêñ, 055284, çíàêîìñòâà òàíþõà, fqae, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â âëàäèêàâêàç, >:]], çíàêîìñòâà ìîëîäûå èíîñòðàíöû, :(((, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìàãíèòîãîðñê, >:DDD,
#139 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:54,
comment5, êëóá çíàêîìñòâ äîìàøíèé î÷àã óõòà, 35232, çíàêîìñòâà â éøêàð îëå, ldgwju, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äåðáåíò, 36650, çíàêîìñòâà ñåê, 580, ìàéêîï çíàêîìñòâî îïåí, :(, ïðîñòèòóòêè ñàìàðà, 999177, ñàéò çíàêîìñòâà íà àìóðå, >:DDD, èíòèì âîïðîñ, 21023, èùó äåâóøêó äëÿ ðåãóëÿðíîãî ñåêñà, :[[[, ãðóïïîâîé ñåêñ çíàêîìñòâà ïåðìü, =OO, çíàêîìñòâà ìàõà÷êàëà lovz, 9870,
#138 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:54,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â íàëü÷èê, 8[[, ÷àò çíàêîìñòâ ã ìàéêîï, 54973, çíàêîìñòâà 24up, 26329, Çíàêîìñòâà áóðÿòêà, =-D, ïîçíàêîìëþñü ñ àíòîì èç õàáàðîâñêà, 26422, áäñì çíàêîìñòâî äíåïðîïåòðîâñê, 8DDD, ñàéòû çíàêîìñòâ îò ìàìáà, 137821, ìóñóëüìàíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ òþìåíü, 3103, çíàêîìñòâà â êèåâå è îáëàñòè, =-D, çíàêîìñòâà ôîòî ïûøêè, 570, Ïîçíàêîìèòüñÿ èíîñòðàíöàìè, 03998, map5, tkpvh,
#137 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:05,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â õàêàñèèè, %-DD, ëåñáè çíàêîìñòâà÷àòû, 597, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 45 5, 69126, òðàíñåêñóàëû â ñïá çíàêîìñòâà, 5629, ìîëäîâà ãîðîä ëåîâî çíàêîìñòâà faces, 3553, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà þæíî ñóõîêóìñê, %(, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóïðóæåñêèå ïàðû, nljy, íàéòè ñåêñ ïàðòíåðà îìñê, gxlbp, çíàêîìñòâà è èíòèì â òàøêåíòå, 127924, àíàïñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, =-O, çíàêîìñòâà ïîòðàõàòü êîãî íèáóäü, ikl, ýëèòíûå èíòèì çíàêîìñòâà ñàíêòïåòåðáóðã, %OO, intim mambo çíàêîìñòâà, %-]]],
#136 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 16:05,
comment6, çíàêîìñòâà à, 54519, ãàâðèëîâ ÿì çíàêîìñòâà, =-)), ãîëûå øëþõè, >:PPP, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíöàìè, 777, çíàêîìñòâà ñî ñëàâÿíñêèìè ìóæ÷èíàìè, dndjn, map4, 859, Ìóæ÷èíà çíàêîìèò, 9936, çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå äëÿ ðåàëüíûõ âñòðå÷, nhyid, map4, 44617, çíàêîìñòâà ïî ÷àäûðëóíãå, zxexgq, èíòèì çà äåíüãè â êåìåðîâî, afnmau, ñàéò çíàêîìñòâî ðåñïóáëèêè àðìåíèè, =P, èíòèì èñëóãè èùó., nubboz, çíàêîìòñâà çíàêè çîäèàêà, =-))), ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå ëèïåöêå, smamq, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà èçâðàùåíèÿ, 443468, ñàéò çíàêîìñòâà ñåâåðî çàïàä, :[, ÷àò çíàêîìñòâ â óëüÿíîâñêå, iud, sharereactor çíàêîìñòâà, =-))),
#135 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:46,
comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêàÿ ãåðìàíèÿ, :-PPP, çíààêîìñòâà ñìñ, lvrxo, àôðèêàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 25972, áëàãîâåùåíñê äåâóøêè çíàêîìñòâà ñ ôîòî, drq, Çíàêîìñòâà êàñëè, %-]], ñàéòû çíàêîìñòîõîæèå íà, 77084, çíàêîìñòâà èíòèì íÿãàíü, 9232, äåâóøêè íîâîñèáèðñêà õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, %-((, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà áàêó, 391682, ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè ñî÷è, >:-[, ÷àò çíàêîìñòâà ôëèðò, lswaua, çíàêîìñòâà ãîðîä êèðîâñê ìóðìàíñêîé îáëàñòè, gufiq, ñàéò çíàêîìñòâ ñ ÿïîíêàìè, dvhbqz, ñàéò çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè æåíùèíàìè, 8-(((, çíàêîìñòâà êàçàíü îí ëàéí, tpxc, ãäå åòåðáóðãå ïîçíàêîìèòüñÿ, qkxg, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ òðàíñ äåâóøêîé ã íîÿáðüñê, %-),
#134 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:46,
comment2, ñåêñ â øâåöèè, =-], ñëó÷àéíîå çíàêîìñòâî ïîðíî, =)), çíàêîìñòâà äëÿ áðàê äàãåñòàí äî 20ëåò, %-PP, çíàêîìñòâà â àëäàíå, 537641, Ñàéò äàòèíã, >:-]], çíàêîìñòâî â ìîíãîëèÿ, =-]]], ãåé âîåííûé ïîçíàêîìèòñÿ, >:-))), ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä øåâ÷åíêî, xvulya, ãîðÿ÷èå çíàêîìñòâà ìóðìàíñê, lybca, çíàêîìñòâî ïàðåíü ìàãàäàí, %-(, ñåêñ ãîñïîæà çíàêîìñòâà â ìîñêâå, 481371, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íåðþíãðè, =(((, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñàéò, 323, äåâàëüöåâî çíàêîìñòâà, :)),
#133 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 15:16,
comment2, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, 958, çíàêîìñòâà èíòèì àäëåð, :-[, çíàêîìñòâà â äåðáåíòñêîì ðàéîíå, usyneh, map6, >:D, Ìàìáà âàï, 3418, çíàêîìñòâà ÷èòèíñêàÿ îáëàñòü, 59136, ïðîñòèòóòêè áëàãîâåùåíñê, %-)), àäëåð ñåêñ çíàêîìñòâà, =-), çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â åëàðóñè, 08449, çíàêîìñòâî òàòàðñêèõ ïàðíåé, 192986,
#132 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-23 15:15,
comment1, çíàêîìñòâà â âëàäèêàâêàç, 853449, äåâ÷îíêè 1 ëåò çíàêîìñòâà, >:-P, ñåêñ çíàêîìñòâà ïñêîâå, yxra, èíòèì çíàêîìñòâà êóëåáàêè, owqetc, áþðî çíàêîìñòâ â óôå, eqqs, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíîê èç êðûìà, %[, çíàêîìñòâà õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü, 719, çíàêîìñòâà çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ìóðìàíñê, 9243, ñàéò çíàêîìñòâ ñ íîìåðàìè òåëåîâ, 95268, çíàêîìñòâà äåâóøêè ïàíàìû, 9666, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà, %]], êëóá çíàêîìñòâ äëÿ 30 ëåòíèõ, kmp, ñîëíå÷íîãîðñê çíàêîìñòâî, zml, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè íîâî÷åðêàññêà, 099438, èíòèì çíàêîìñòâà ðÿçàíè, mkjgi, íîâîñèá çíàêîìñòâà, 506648, çíàêîìñòâî êðàñèâûå äåâóøêè çäåñü, >:-[[, æåëàþùèå ïîçíàêîìèòñÿ ïî àñüêå, 060894,
#131 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:14,
comment4, ãåé ïîðíî çíàêîìñòâà ôîòî, gpl, ñàéò çàðóáåæíûõ çíàêîìñòâ ðàäè äðóæáû, %DDD, map5, puxpsl, ïðîñòèòóòêè ðîñòîâà çíàêîìñòâà, ebrsgj, èíòèì çíàêîìñòâà â íàõîäêà, 745262, çíàêîìèòü ãëóõèìè, 1117, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèåâ, =-[[, ñàéò çíàêîìñòâà ñîöèîìåòðèÿ, >:-OO, map3, wyeiss, ñàéò çíàêîìñòâ ñîëèêàìñê, xfg, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñêå, >:-)), íàéòè çíàêîìñòâà åëàíü, 005, çíàêîìñòâà ôëèðò æèãàí, 8-O, âàíàâàðà çíàêîìñòâà, gfu, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä êèðîâ, 5604, ñåêñ çíàêîìñòâà íåôòåãîðñê, qvtwu, çíàêîìñòâî mayl, 6082, èíòèìíûå çíàêîìñòâà óôû, :(((, ÷àòû çíàêîìñò, :-((,
#130 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 14:42,
comment5, ñåêñ çà äåíüãè â èâàíîôðàíêîâñêå, 7256, çíàêîìñòâà â ãîðîäå æåëåçíîãîðñê, 8-(, ñåêñ çíàêîìñòâà ðîêîïüåâñêå, 549947, êëóáû çíàêîìñòâ â æóêîâñêèé, :-]]], òðàíñâåñòèò â îðåíáóðãå, 8-[[[, or ïîçíàêîìëþñü, 204, êìâ çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè, 8-PPP, îáðàçöû àíêåò íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, 334068, çíàêîìñòâà èíâàëèäîâ â âîëãîãðàäå, :DDD, map, 8810, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ðóäíîì, zalrnx, çíàêîìÿòñÿ ñ äåâóøêîé, xua, çíàêîìñòâà èùó ïàðíÿ äëÿ à, >:-]]], ñàéò çíàêîìñòîöåëóé÷èê, 8-D, çíàêîìñòâà äåâóøêè äàãåñòàí, vdw,
#129 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 14:42,
comment6, çíàêîìñòâà â ìèíñ÷êå, viuvp, ñàéò çíàêîìñòâà êîìó çà ñîðîê, >:O, çíàêîìñòâà àíòèëüñêèå î âà, 8P, çíàêîìñòâà ï ò, 282, èíòèìçíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëü, aqrm, èíòèì çíàêîìñòâà ñ ãåðìàôðîäèòàìè, cnbk, ñåêñ ñ ðîäíåé, 8OOO, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà áðÿíñêà, =DDD, çíàêîìñòâî äëÿ ïîêàòóøåê, rwokn, ãåé çíàêîìñòâà ðîñòî íà äîíó, xmupm,
#128 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 14:25,
comment1, çíàêîìñòâà èç ðåãàðà, %-(, çíàêîìñòâà êóñòàíàé, yhhri, çíàêîìñòâà ïðåäàííûõ, rasm, ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â ìîëîäå÷íî, =[[[, èíäèâèäóàëêè ðîñòîâ, 100658, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé ñïåò, 362, êëóáû çíàêîìñòâ óëàí óäý, %-], ÷àòû çíàêîìñòâ ãîðîäà âåðõíÿÿ ïûøìà, 9175, Ñåêñ çíàêìñòâà, >:PPP, ñåêñ ñ ñòðàïîíîì, aqno, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êðèâîé ðîã, wfuuk, ñàéò çíàêîìñòâ 555, %-((, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñòàðîâåðîâ, %-[[[,
#127 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-23 14:24,